Casa Verde

Avantajele de a lucra cu SC INFOWATT SRL in Casa Verde:

 • Soluții mai ieftine pe termen lung decât gazul, curentul sau motorina
 • Îți dăm toată informația și produsele necesare la prețul subvenției cu instalare și manoperă inclusă
 • Produse certificate de randament ridicat
 • Soluții energetice eficiente la cheie pentru orice caz concret
 • Echipa noastră de service proiectează și montează fiecare din cele trei categorii de panouri solare, pompe de caldură și centrale pe peleți de peste 5 ani
 • Avem acoperite toate zonele țării
 • Simulare computerizată gratuită pentru clienții noștri
 • Există varianta facilitării unui credit pe termen scurt

Cîmp de Soare vă oferă soluții complete pentru programul Casa Verde

 • Întocmirea dosarului de finanțare
 • Consultanța tehnică în alegerea celui mai bun instalator de pe piață
 • Asigurarea auditului în timpul instalării sistemului
 • Întocmirea dosarului de rambursare a cheltuielilor eligibile
 • Consultanță în minimizarea cheltuielilor eligibile
 • Consultanță bancară

Actele necesare in Programul Casa Verde

Actele necesare participarii in Programul Casa Verde sunt descrise mai jos. 

 • Cerere de finanțare nerambursabilă
 • Declarație pe propria răspundere privind situația imobilului și inexistența unei alte finanțări pentru aceeași lucrare
 • Copie de pe actul de identitate
 • Extras de carte funciară care să ateste dreptul de (co)proprietate al solicitantului asupra imobilului în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizație de construcție emisă pe numele solicitantului, în copie legalizată, în cazul imobilelor aflate în construcție, ambele valabile la data depunerii
 • Certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora își are domiciliul solicitantul
 • Adeverință privind crearea unui cont bancar (pentru decontare), emisă de o bancă comercială, în original
 • Un plic pe care vor fi menționate numele și adresa completă a solicitantului, titlul programului („Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”) și sesiunea de depunere.

    Aprobarea dosarului poate dura 2-3 luni de zile si va fi publicat pe site-ul nostru. In acel moment veți semna contractul de finanțare nerambursabilă cu autoritatea de mediu din județul une ați depus dosarul.
    Pentru montajul unui sistem de panouri solare sau al unei pompe de caldură ține cont de calitatea sistemului ales precum si de o garanție mai mare de 10 ani la echipamente cat si de o garantie la manopera de minimum 5 ani pentru a face o investiție reușită cu banii de la stat.